چشمِ من

♣  تو

تو که در دورترین فاصله از چشم منی

چشم منی!

 

                                                                       " مریم توفیقی "

.

♣ هوای خوبی ست

جان می دهد برای پرواز این هوا

پرواز از زمینی که تو را دربند خود کرده

تا بی نهایتی که هر شب رویایش را در بوم تاریک چشمانت نقاشی می کنی

هوای خوبی ست ... از همان هواها که ماهی هوس پرواز به سرش می زند و

پرستو دلتنگ آبتنی در عمق دریا می شود

جان می دهد برای سرگذاشتن به روی شانه ی پیچی که به دره می رسد

پر می دهد روحت را به بلندترین شاخه ایی که دستش به آسمان نمی رسد

هوای خوبی ست برای مردن!

این را سایه یی میگوید که

همیشه کنار من است ...

سایه از ماهِ چشمان تو

بیزار است ...

 

                                                                     " مریم توفیقی "

.

♣ رسم الخط سوختن

می گوید: عاشقی راه دارد ، رسم دارد

طرح دارد نقش دارد

قالی دلت که بته جقه یی به نام عشق داردش

به زیر پای هر کسی نمی رود ...

می گوید: اسیر هر دلی نشو

دلی که بی تو روز را به شب رساند

اسیر باد می شود

کار شعرهای تو کساد می شود

او خبر ندارد از دلم

دلی که تار آن به دست مهربان تو گره به پود شد

او خبر ندارد از دلم

که در حریق رفتنت 

سوخت و به شکلِ دود شد ...

.

 

                                                            " مریم توفیقی "

.

.

پ.نـ : بهمن هم مثل همه ی ماه ها به درد پک زدن می خورد ... اردیبهشت را به هوای تو چشم براهم

/ 0 نظر / 91 بازدید