باران در آبان چشمهایم

♣ آبان ...

و عشق می آید و

چشم می دوزد به چشمان تو

آنقدر که آب می شوند

برف قله های دوردست تنهایی ات

به اشک می نشینند چشمانت

از برکت نگاه عشق

 

                                                   " مریم توفیقی "

 

♣ آمدی که بمانی یا بروی؟

نمی دانم چرا ولی این روزها عجیب بی تابم.

بی تابی ام را فقط کاج خانه ای می فهمد که چند صباحی مهمانش هستیم

هر روز به وقت دلتنگی کنار پنجره می ایستم و چشمانم را به درخت کاج می سپارم

و صبورانه به جستجوی یاکریمی میگردم که تنهاست

هر روز به وقت دلتنگی

کنار پنجره می ایستم و به آسمان چشم می دوزم

به جایی که شاید تو هم نگاهت به آنجا بیفتد

حتی ازین مسافت بعید ...

هر روز به وقت دلتنگی و

هر شب به گاهِ بغض ...

آمدی تا دنیایم شوی یا می روی به همراه تکه ای از دنیای دلم در مشتت؟

آمدی که بمانی یا بروی

مسافر اردیبهشتی من!

 

                                                  " مریم توفیقی "

 

 

♣ چشمهایت

چشمهایت مهربانترین سوره ایست

که قرائت کرده ام

اشک های ندیده ات

آیه های باور من اند به زنده بودن عشق ...

میگذاری تا همیشه سوره ی نگاهت را قرائت  کنم

مهربانِ من ؟

 

                                                    " مریم توفیقی "

/ 0 نظر / 86 بازدید