32 سالگی سلام!!!

 

 

و من آمدم تا دنیا مکانِ بهتری برای زندگی شود

خیلی خوش اومدی مریم خانم

32 سالگیت مبارک

فردا با هم میریم کافی شاپ

یه کیک گنده ام میگیریم

یه عالمه خوراکی خوشمزه هم میخوریم

خودمون دو تا

خوبه؟

می بوسمت

همیشه همراهت .... خدا

/ 0 نظر / 60 بازدید