دورتر برو ...

♣  دلتنگی

نمی دانم  چه کسی گفته دلتنگی خیابانی یک طرفه است

از دل من که بپرسی

دلتنگی بیابانی ست که هیچ کسی جز خودت در آن نیست

دلتنگی همین شب بیداری های من است

همین تا سپیده بیدار بودن ها و چشم دوختن به سقف اتاقم

دلتنگی درد است

زخم است

بیتابی ست

و من این روزها عجیب دلتنگم

                                " مریم توفیقی "

 

♣ دلانه

صب زود وقتی که باد

توو کوچه صداش میاد

میرم و فوری درو وا می کنم داد می زنم

آی نسیم سحری

یه دل پاره دارم

چن میخری؟؟

                                       " عمران صلاحی "

 

♣ دلگویه

دیدی؟ از هرچه مینویسم به دل ختم میشود. حالا هی اخم کن

هی دورتر برو

برو

آنقدر برو که دستم هم به تو نرسد

ولی چه خیالی

خیال که فاصله نمی شناسد ...

                                               " مریم توفیقی "

/ 0 نظر / 57 بازدید